כתובת:

בר גיורא 5,

ת.ד. 4182, חיפה,

3104101

ישראל

Ram Eisenberg Environmental Design

Address:

Bar Giora 5,

P.O.B 4182 Haifa,

3104101

Israel

Tel: +972-4-8679193

Fax: +972-4-8679194

E-Mail: Office@reed.co.il

טלפון:

פקס:

מייל:

Bar Giora 5, P.O.B 4182 Haifa, 3104101, Israel.    Tel: +972-4-8679193    Fax: +972-4-8679194